Besvikelse i Singonhali och lycka i Mtamba

Den här dagen var avsedd för att bygga en energieffektiv och rökfri spis på Singonhali Primary School.
Men till vår förvåning när vi anländer till skolan så är byggnaden som skall inrymma köket inte klart, taket var inte på plats och jordgolvet var inte torrt.

Första dagen i “fält” – Ipera 2006

* Friday February 3rd, 2006 * This is our first day out in the fields and we are strongly requested at all times to bring along the Emergency kit as well as the survival kit. The emergency kit includes plaster, bandage, sterile compresses, sterile needles and sutures, Malaria prophylaxes, etc. The survival kit should include: […]