Västra Strö Kyrkby

Sockensmeden Ola Nilsson (1779 – 1885)

Min Farfars Farfars Far

Vi befinner oss i Skåne, denna gång i trakterna av Arrarp, Ask, Barsebäck, Billeberga, Bjernarp, Bosarp, Brödåkra, Eslöv, Helsingborg, Härslöv, Höör, Konga, Kågeröd, Landskrona, Källs-Nöbbelöv, Malmö, Mörarp, Norra Skrävlinge, Skärtorp, Raus, Rävatofta, Röstånga, Sireköpinge, Stävie, Teckomatorp, Torrlösa, Trollenäs, Vadensjö, Värmö, Västra Strö samt Ödeshög (som ligger i Bohuslän).

Kyrkbyn Västra Strö är belägen i Södra Skånes slättbygd, ca 5 km nordväst om Eslöv. Kyrkan ligger i utkanten av byn på en svag höjd i det flacka odlingslandskapet i Saxåns dalgång. Den befintliga kyrkan uppfördes 1877 strax sydväst om den gamla medeltidskyrkan som revs till grunden. Platsen för den gamla om- och tillbyggda absidkyrkan är markerad med ett träkors på begravningsplatsen. Kyrkogården vetter mot ett helt uppodlat slättlandskap. I åkern på den andra sidan om vägen syns det s.k. Strömonumentet, eller Tullestenarna som det kallas lokalt. Det består av sju resta stenar, varav två är försedda med runinskrifter sannolikt från omkring 1000. Den intilliggande gården Tullebo har sitt namn efter fornlämningen. Fornlämningen, kyrkbyn med skola, fattighus och bevarad äldre bebyggelse ingår i riksintresseområdet Västra Strö-Trollenäs. 

Sockensmeden Ola föddes mitt i den smällkalla vintern den 23 december 1799 i Västra Strö detta år då det rådde missväxt, var dyrtid och kravaller i många städer runtom i riket. Han döptes samma dag och hade som dopvittnen / faddrar skräddaren Hagman och Mårten Persson. 

Ola bor i ett av gatuhusen i Västra Strö med sin mor Ingeborg Göransdotter från Torrlösa och sin far Nils Pehrsson. Livet är besvärligt och det är inte lätt att hålla näsan över vattnet. 1820 då Ola är 21 år står familjen noterad i Bosarps husförhörsbok som utfattig. När Ola är 23 år och sockensmed träffar han Pernilla Persdotter (född 21 december 1798 i Wifvenröd) och kyrkan förkunnar lysning den 14-, 21- och 28 september och gifter sig sedan den 29 oktober 1823 i Västra Strö och får sju barn. 

Lite om Sockensmeden 

På 1680-talet fick i begränsad utsträckning några yrkeskategorier rätt att slå sig ner på landsbygden för att utförs sitt yrke. Det var framförallt skräddare, smeder och skomakare. De kallades sockenhantverkare och hade enbart tillstånd att verka inom “sin” socken. Det var sockenstämman som utsåg vilka som fick verka som sockenhantverkare i den aktuella socknen. Även adeln kunde anställa egna hantverkare. Under 1700-talet utökades antalet yrken. I näringsfrihetsförordningen från 1846 fick alla typer av hantverkare rätt att slå sig ner på landsbygden och där utöva sitt yrke. Sockenhantverkarna var inte anslutna till något skrå som var fallet med hantverkarna i städerna och det fanns heller inga krav på at de skulle ha kvalifikationer i form av gesällbrev. Sockenhantverkarna kallades även gärningsmän. Skräddarna och skomakarna ambulerade mellan gårdarna, där bönderna själva tillhandahöll materialet, oftast egen produktion av textilier, skinn och läder. Betalningen bestod främst av kost och logi under tiden arbetet pågick. Smeden däremot, som var beroende av större verktygsutrustning, arbetade i sin smedja. Ofta tillhandahöll han själv råvaran, och detta, i förening med de större kraven på utrustning samt en högre yrkeskompetens, innebar att smeden var mera av egen företagare med högre ekonomisk och social status än övriga sockenhantverkare och därmed stod de skråbundna yrkesbröderna närmare. 

1829 så har Ola sin far Nils Pehrsson och modern Pernilla som inhyses hos sig. Den 27 april 1839 förlorar Ola sin mor då hon avlider detta år då tjuven “Lasse-Maja” benådas av kung Karl XIV Johan, fadern Nils går bort den 1 december 1846. Som änkling bor nu Ola på adressen Västra Strö no.3. 

Ola avlider i Reslöv den 10 mars 1885 och begravs hemma i Västra Strö den 15 mars. 

Share this page

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *