SläktforskningUtvalda biografier Sverige

Smeden Anders O Rosengren (1829 -1917)

Smeden Anders O Rosengren (1829 -1917)

Loading

Denna publicering uppdaterades den 9 februari, 2024

Sockensmeden Ola Nilsson's son, smeden Anders Rosengren föddes hemma i Västra Strö Nr. 35 den 26 mars 1829 där man bott sedan 1799 i samma hus och som ägdes av Baron Nils Trolle på Trollenäs. 

Anders döptes 29 mars och hade som faddrar Drängen Anders Andersson, Drängen Anders Nilsson samt Anders Nilssons hustru Karna i Strö.

Utdrag ur Västra Strö församlings födelsebok 1829

Anders flyttar till Västra Hoby för att förkovra sig i smed-yrket.

Då Anders vill bli smed precis som sin far och farfar så flyttar han 1846 för att vidareutbilda sig till smeden Nils Malmström i Västra Hoby Nr.4 och här utbildas han tillsammans med flera andra, bl.a gesällerna Per Sandberg från Västra Sallerup, Gustaf Davidsson från Ask och Jöns Nilsson som också han var från Strö. För att bli smedgesäll måste man först vara lärling och här fanns även lärlingarna Anders Magnusson från Reftelid och Jeppe Månsson från Reslöf. Han stannar här i tre år och flyttar sedan tillbaka hem till Västra Strö.

Anders flyttar hem till Västra Strö 1849 och finner kärleken.

Väl hemma i Strö den 24 oktober så uppstår tycke mellan Anders och Anna Persdotter (född 26 december 1830 i Strö) och kyrkan annonserar lysning den 28 augusti, 4:e och 11 september och det blir kyrkbröllop den 14 oktober 1853 i Västra Strö kyrka (där för övrigt även Per Gessle senare gifte sig 1993). De flyttar in i hus nr.35 och här föder Anders hustru Anna Persdotter deras första son Nils den 18 mars 1855 men som tyvärr avlider alltför ung den 9 februari 1859 i en ålder av knappt 4 år.

Utdrag ur Västra Strö församlings födelsebok 1855
Utdrag ur Västra Strö församlings dödbok 1859

Anders och Annas andra barn föds den 5 december 1857 och döps till Olof Anders 6 dagar efter sin födelse den 11 december och hade som faddrar Per Persson i Västra Strö samt smeden Sandberg i Röstånga med hustrun Karna Persdotter. Pigan Hanna Nilsdotter (född 1835) från Torrlösa hjälpte hans hustru Anna Persdotter med de alldagliga sysslorna när det gällde barnomsorgen.

Familjen flyttar till annat hus

1859 flyttar Anders och Anna från hus nr.35 till nr.3 (5/16 mtl) i Västra Strö som brukas av Baron (Nils?) Trolle. Bor här som smed med sin hustru Anna Persdotter och sönerna Olof och Nils. Anders gamla far (numera änklingen) Ola Nilsson bor här också.

Västra Strö by

Året efter de flyttat till den nya bostaden föder Anna sitt tredje barn som får samma namn som deras första son Nils (som avled tidigt). Nils föds den 5 september 1860 och fick som faddrar åbon Lars Svensson i Remmarlöf samt husmannen Anders Jönsson i Strö och hustru Kersti Persdotter.

Utdrag från Västra Strö församlings födelsebok 1860

Som hyresgäst har familjen Urmakaren Johannes Jönsson (född i Riseberga) men som kommer från Gudmundstorp senast. Han bor kvar till 22/12 1862.

Anders hustru avlider

Hustrun Anna drabbas olyckligt av “nervfeber” och avlider 10 augusti 1866 och begravs den 18:e. Anders är nu änkeman med 2 barn.

Utdrag ur Västra Strö församlings dödbok 1866

Svåra tider men Anders gifter sig på nytt i Västra Strö

Men livet går trots allt elände vidare även om man blir ensam med barn och 1867 signalerar om svåra tider. Anders gifter sig på nytt och nu denna gång med Cecilia Nilsdotter (född 25 juni 1847 i Källs-Nöbbelöv). De gifter sig den 27 mars 1867 detta år då kylan, missväxten och svälten drabbar norra Sverige under våren och sommaren.

I detta svåra år så föder Cecilia sitt första barn den 14 september 1867 och döps till Anders. Dopvittnen var Banvakten Anders Larsson och hans hustru från Strö samt Åboen Per Håkansson från Reslöf.

Utdrag ur Västra Strö församlings födelsebok 1867

Året därefter var det ovanligt torrt i södra Sverige vilket ledde till missväxt även där vilket gjorde att både folk och djur svalt detta år och även året därefter, därför var det inte så konstigt att folk började emigrera. Missväxten under åren 1867–69 är en av de värsta naturkatastroferna i Sveriges historia, och dess effekter förstärktes av politiska felbeslut och misstag. Hungersnöden bidrog till stora sociala spänningar och blev startskottet för massemigrationen, främst till Nordamerika. 

Anders och Cecilia flyttar till Videlycke nr.1 i Tågarp

Anders och Cecilia emigrerade dock inte till utlandet men däremot så flyttade de till Widelycke nr.1 i Tågarp den 5 december 1868 och här föder Cecilia sitt andra barn den 28 juni 1870, en son som får namnet Johan. Vid dopet närvarar Nils Rasmussons änka Elna Tovensdotter i Videlycke som bär Johan och vittnen är åbo Andreas Svensson och Ola Bengtsson också de från Videlycke.

Utdrag ur Sireköpinge församlings födelsebok 1870

Den 22 mars 1873 kommer Cecilias tredje barn (Anders sjätte barn), den här gången blir det en dotter som får namnet Johanna och vid dopet närvarar änkan Kersti Olsdotter från Trollenäs som bär barnet och vittnen är åbon Bengt Olsson och smeden Ola Olsson i Brödåkra.

Utdrag ur Sireköpinge församlings födelsebok 1873

Den 28 april 1883 föder Cecilia sitt fjärde och sista barn (Anders sjunde barn) och det blir ytterligare en dotter som nu får namnet Anna Maria. Vid dopet närvarade Hanna Jönsdotter som bar barnet och vittnen var husman Pål Nilsson i Brödåkra och fjärdingsman Göran Olsson i Halmstad.

Utdrag ur Sireköpinge församlings födelsebok 1883

År 1890 är alla barn utflugna förutom Anna Maria som flyttat hem igen efter att ha vistats i Tirup.

Döden är närvarande

Anders andra hustru, Cecilia avlider i Videlycke 12 september 1908 och begravdes sju dagar senare. Anders själv avlider den 1 mars 1917 på grund av en hjärnblödning.

Utdrag ur Sireköpinge församlings dödbok
Utdrag ur Sireköpinge församlings dödbok

Begravning

Anders begravs den 10 mars 1917. Både han själv och hans sista hustru Cecilia Nilsdotter ligger begravda i familjegraven på Sireköpinge kyrkogård, kvarter F, grav nr. Si F 85, 86. Här ligger de tillsammans med Ellen Karolina Rosengren gift Jönsson (Anders sondotter) och hennes man Johan Alfred Jönsson

Bouppteckning

År 1917 den 23 mars förrättades av undertecknade på vederbörandes begäran laga bouppteckning efter åboen Anders Rosengren i Widelycke i Sireköpinge socken, vilken här döden avled 1 mars 1917 efterlämnande som sterbhusdelägare,
1, sonen Olof Rosengren i Halmstad,
2. sonen Nils Rosengren i Widelycke,
3, sonen Anders Sjölin i Helsingborg,
4, sonen Johan Rosengren i Brödåkra,
5 dottern Johanna g.m. Nils Mårtensson
6, dottern Anana .m. Sigfrid Johansson,
alla myndiga och till förrättningen kallade samt personligen närvarande.
Boet uppgavs av sonen Nils Rosengren samt antecknade och värderades sålunda...

Tillgångar
Fastighet
1/32 mantal No.1 Videlycke var å lagfart i fasta? meddelats den 23 nov 1870 å 1/64 mantal för Anders Rosengren och hans hustru Cecilia Nilsdotter och å 1/64 mantal som hustrun Cecilia Nilsdotter ärft efter sin avlidne fader Nils Jonsson, vilket alltså varit hustruns enskilda egendom.
Här upptages således endast hälvten av den gemensamma egendomen utgörande 1/128 mtl, beräknat taxeringsvärde 1000 kr.
Övrigt (se bild) såsom möbler, husgeråd, kläder och annat värderades till 239 kr, totala tillgångarna var därmed 1239 kr.
Från tillgångarna avgår skulder;
Till begravningskostnader utlagda av Nils Rosengren 133:22 kr
samt utlägg av Sigfrid Johansson 3:00 kr
Boets behållning utgör alltså kronor 1103 kr

Ömsesidigt testamente av den 21 juli 1908 mellan A Rosengren och hans först avl hustru Cecilia Nilsdotter
Det skulle antecknas att ingenting av boets tillgångar i form av gåva bortgivids till några av arvtagarna under de senaste två åren.
Att allt blivit riktigt uppgivet och ingenting med vetskap eller vilja dolt eller utelämntas betygas under edlig för?????
Undertecknat av Nils Rosengren

Sålunda efter uppgift antecknat och värderat betygas som ovan
Karl Ka?????eson och Anders Andreasson

Vid bouppteckningen närvarade;
O A Rosengren, Anders Sjölin, Johan Rosengren, Sigfrid Johansson samt Nils Mårtensson

Vidimeras
Karl Knutsson ???? ???erndsson

Anders O Rosengrens bouppteckning, sida 1
Anders O Rosengrens bouppteckning, sida 2-3

Hur gick det för barnen?

Olof som föddes 1857 blev även han smed, om hans liv kan du läsa här.

 

Nils Rosengrens familjegrav

Anders son Nils som föddes 1860 blev jordbrukare, gifter sig med Johanna Abrahamsdotter (född 18 januari 1858 i Widröra, Ottarp) den 13 augusti 1892 i Ottarp. Bosätter sig som ägare och småbrukare till Videlycke 1 1/48, Sireköpinge,  med sig har Johanna sin “oäkta” dotter Ida. Hustrun Johanna avlider av ålderdomssvaghet i en ålder av 87 år den 18 februari 1945 och begravdes 11 september. Nils lever ett år längre tills han drabbas av en hjärtattack och avlider 25 september 1946 och begravs 3 oktober i Videlycke. Begravd i familjegraven tillsammans med Johanna Abrahamsson Rosengren och Antonia Ingeborg Rosengren och Annia Valborg Rosengren på Sireköpinge kyrkogård, kvarter G, Grav nr. Si G 91, 92, 93.

Barnen de fick tillsammans var;

 1. Ida föddes i Ottarp. 1897 jobbar Ida som piga hos Bengt Svensson med hustru Karna Svensdotter i Videlycke 1 3/16, Sireköpinge. År 1900 flyttar hon på sig igen denna gång till Tarstad No.9 i Tirup, här är hon piga hos åbon och kyrkvärden Nils
  Bondesson född 1846 med familj. Det är här hon lär känna Nils son Bonde som är 10 år äldre. Ida och Bonde Bondesson blir ett par. 1902 flyttar Ida plötsligt till Nils bror Anders och bor där ett år (undrar varför, se tidigare notering) och sedan flyttar till Västra Förstaden Nr.80 K i Halmstad 12 november 1903. Efter födseln av första dottern i Halmstad gifter sig Ida med kusken Bonde Bondesson (född 30 maj 1870 i Tarstad) den 30 december 1903 och de får fem barn tillsammans. Ida avlider den 4 augusti 1914 i Fjälldalen, Harplinge p.g.a TBC (3 månader efter att sista dottern föddes och 14 dagar efter samma dotter avled). Maken Bonde gifter senare om sig med Augusta Oliva Ekelund från Borgeby den 5 oktober 1917 i Lunds stadsförsamling och får senare en son med henne.
  Bonde Bondesson är begravd i hans familjegrav tillsammans med Augusta Olivia Bondesson, Anna Elisabet Bondesson och Ellen Ragnhild Bondesson på Fjelie nya kyrkogård, kvarter 1H, grav nr. F J N 1H 11-15
 2. Antonia Ingeborg föddes 12 januari 1894 i Widelycke 1 1/48 och bars till dopet av fadern själv den 21 januari, dopvittnen var Ingrid Roseberg i Widelycke och husegaren Anders Svensson i Rya. Antonia Ingeborg drabbas av sjukdom vid 17 års ålder och avlider 18 mars 1911, dödsorsaken enligt Dr Villers i Halmstad är troligen bleksot i kombination med astma. Begravd i Nils Rosengrens familjegrav tillsammans med Johanna Abrahamsson Rosengren och Annie Valborg Rosengren på Sireköpinge kyrkogård, kvarter G, Grav nr. Si G 91, 92, 93
 3. Annie Valborg föddes 9 september 1902 i Widelycke 1, Sireköpinge och döptes 28 september med dopvittnena pigan Ida Rosengren (halvsyster) från Tarstad i Tirups församling. Skomakaren Alfred Rosberg i Widelycke och Lantbrukaren Johannes Abrahamsson på Gultarp i Ottarps församling. Annie Valborg utbildar sig och blir sömmerska. Efter faderns död så flyttar Annie till en lägenhet i Brödåkra 1:4. Annie förblev ogift och ligger begravd i Nils Rosengrens familjegrav tillsammans med Johanna Abrahamsson Rosengren och Antonia Ingeborg Rosengren på Sireköpinge kyrkogård, kvarter G, Grav nr. Si G 91, 92, 93r. Si G 91, 92, 93

Anders föddes 1867 i Västra Strö, gifte sig med Johanna Jönsdotter från Ottarp och tjänstgjorde  som husar mellan 1888 och 1903, dvs i femton års tid och fick då efternamnet Sjölin. Han löd under Skånska Husarregementet, Västra Karaby 31:a rote, Landskrona kompani och bodde på torp nr. SH-08-C011 i Västra Karaby socken.

han gifter sig med Johanna Jönsdotter (född 13 oktober 1873 i just Ottarp) den 23 september 1893 äktar husaren Anders Åbodottern Johanna och tillsammans får de fem barn. 1897 bor de på Arrarp nr. 2 i Härslöv. 1903 tar Anders avsked från Skånska Husarregementet. De flyttar och bor på Gluggstorp 1 i Ottarp 1909. De flyttar senare till Argus 7 i Helsingborg. Anders hustru Johanna avlider 65 år gammal på Klegs Ålderdoms och Sjukhem av kronisk njurinflammation den 17 augusti 1939. Anders själv bor på Kaserngatan 2 och avlider den 30 juli 1945 p.g.a TBC på Sankta Maria Sjukhus han begravdes 31 juli på Pålsjö kyrkogård. Han begravs i familjegraven den 6 augusti 1945 på Pålsjö Kyrkogård i Helsingborgs pastorat bredvid sin hustru Johanna och barnen Emil och Thyra.

Deras barn;

 1. Astrid Elvira född 1893 i Ottarp, gifte sig med Gösta Gotthard Svensson från Ottarp och blev jordbruksarbetare. De fick tre barn tillsammans.
 2. Emil Vallentin född 1897 född i Härslöv blev järnarbetare men avled 21 år gammal.
 3. Sture Albert född 1901 i Kvistofta gifte sig med Agda Kristina Johansson från Helsingborg och fick tre barn tillsammans.
 4. Erik Malte Albin född 1908 i Ottarp och blev precis som sin bror Emil järnarbetare, även han dog tidigt i en ålder av endast 17 år pga TBC.
 5. Tyra Viola Ingeborg född 1909 i Ottarp råkade ut för samma öde som sin bror Erik då hon också fick TBC och avled i 19 års ålder.

Johan föddes 28 juni 1870 i Widelycke 1 1/32 och bars till dopet 3 juli av Nils Rasmussons enka Elna Tovénsdotter i Videlycke, Anders Svensson och Ola Bengtsson. Johan bor på Widelycke 1 1/32 fram till 1886 då han flyttar till Tågarp Nr.4 och arbetar där i ett år. Blir frikallad från militärtjänstgöring 1890. Gifter sig sedan med Johanna Willas Månsson (född 5 maj 1870 i Felestad) den 28 december 1891 och bosätter sig i Brödåkra under två år och får två barn. Familjen flyttar sedan till Johans barndomstrakter i Videlycke och bor på sin fars gård. 1899 flyttar de till Brödåkra Nr. 1 då Johan har köpt detta hus. 1901 bor de i hus 155/651408 och flyttar sedan till Halmstad Gård 1903 för att återigen flytta tillbaka till Brödåkra 1:4 mtl. 1933 flyttar dottern Ida Paulinas oäkta son Bror Erik in 3 år efter att dottern avled i Rönneberga. Johan avled 17 februari 1947 p.g.a magkräfta och begravdes 9 dagar senare på Sireköpinge Kyrkogård, kvarter F, grav nr. Si F 109, 110. Hustrun Johanna avled 4 september 1962 och begravdes i familjegraven.

Deras barn;

 1. Ellen Carolina född 1891 i Örstorp gifte sig med Johan Alfred Jönsson från Ekeby och fick tre barn.
 2. Ida Paulina född 1893 i Brödåkra gifte sig med Oskar Sigfrid Andersson från Asmundtorp. De fick åtta! barn tillsammans innan Ida avled 1930.

 

Ida Paulinas dödsannons

Johanna föddes 19 mars 1873 i Widelycke och bars till dopet den 30:e av Enkan Kjersti Olsdotter på Trollenäs och dopvittnen var Åbon Bengt Olsson och Smeden Ola Olsson i Brödåkra. Johanna arbetade som piga. 22 juli 1893 skickar Johanna och hennes blivande make Nils till prästen i församlingen ett hindersprövningsintyg då de ämnade ingå äktenskap. I intyget stod det följande:
Hindersprövning: Att vi önskar ingå äktenskap med varandra och att min fader Rosengren därtill skriftligen gifvit sitt samtycke samt att inga upptagna hinder finnes för äktenskapet får vi härmed intyga. Undertecknat Nils Mårtensson och Johan Rosengren.
Kyrkan annonserar lysning i församlingen den 23, 30 juli samt 6 augusti 1893 och Johanna som arbetar som Piga på Smedstorp får sin Dräng Nils Mårtensson (född 3 mars 1872 i Lövestad) när de vigs i Sireköpinge kyrka den 19 augusti 1893. Tillsammans får de 4 barn, alla pojkar.
Johanna emigrerar till Amerika tillsammans med sin make Nils och sonen Nils Harald f.1906 och de tar sig till Göteborg och reser med Svenska Amerika Liniens ångfartyg S.S Stockholm som tredje klass utvandrare och passagerare den 10 juli 1920 till New York för att sedan ta sig till Boston där några av våra släktingar bor sedan tidigare. Samtliga emigrerar till USA förutom ett barn som dog tidigt.

Deras barn;

 1. Victor född 1893 gifter sig med Jeannie Shearer från Glasgow i New York 1916.
 2. Anders Rickard också född 1893 gifter sig med Margaretha Hofman i New York 1930.
 3. Nils Harald född 1906 gifter sig med Martha Nilsen från Porsgrunn och bosätter sig i Waltham, Boston och Lexington. Får två barn.

Anna Maria föddes 28 april 1883 på Billeberga Prästgård i Videlycke och bars till dopet den 14 maj av Hanna Jönsdotter tillsammans med hennes man Pål Nilsson i Brödåkra och dopvittnena Fjärdingsmannen Göran Olsson i Halmstad. Anna Maria gifter sig med Stationskarlen och Banvakten Sigfrid Johansson (född 15 februari 1886 i Billeberga) och vigs av kyrkoherde J. Lindal den 2 april 1909 och bosätter sig på Billeberga Nr.11 197/3072 mtl och bor där fram till 29 november 1909. Ungefär ett halvår senare flyttar de in i eget hus på Årup Nr.1 i Billeberga och bor där fram till 26 februari 1916. Eftersom Sigfrid arbetar som banvakt så blir han placerad i Reslöv och de bor i Banvaktshuset på Åkarp Nr.3 under 25 års tid mellan 18 februari 1916 till 16 juni 1941. Sigfrid erhåller frejdbrev 15 februari 1919 som skall inlämnas på järnvägskontoret i Landskrona, han och Anna Maria erhåller även åldersbetyg den 10 oktober 1919 för att resa till Danmark. Sedan blir de förflyttade till att vakta banan i Billeberga och flyttar in i vaktstugan på Billeberga Nr.9.
Anna Maria och Sigfrid fick aldrig några barn tillsammans. Anna Maria avled den 9 april 1958 och begravdes 16 april på Billeberga Kyrkogård, kvarter R, grav nr: Bi R 27, 28, 29, 30, maken Sigfrid gravsattes i samma grav den 23 april 1964 efter sin död 17 april.

204

Dela detta inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *