Mormors mormors mormors mor – Anna Håkansdotter (1720-1791), del 2

Jag har tidigare försökt redogöra för hennes ättlingar på ett så tydligt sätt som möjligt men informationen har svällt så mycket att jag nu har det samlat i ett dokument istället.

Totalt berättar jag nu om 108 stycken ättlingar till Mormors mormors mormors mor – Anna Håkansdotter (1720-1791)

Share this page

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.