Anders ville bli smed precis som sin far så han flyttar 1846 för att
vidareutbilda sig till smeden Nils Malmström i Västra
Hoby

Nr.4 och här utbildas han tillsammans med flera andra…

Hustrun Anna hinner föda tre barn innan hon
olyckligt drabbas av “nervfeber” när hon är 35 år gammal och avlider 10 augusti 1866…

Läs mer om hur det gick för honom och hans ättlingar…
– Vem var egentligen fader till Ida Rosengren?
– Stackars Astrid som föder tre barn och samtliga dör inom en period av tio år.
– Rosfeber och TBC var en vanlig dödsorsak.
– Ellen Carolina Rosengren som fick se sin relativt nyfödda son dö på självaste julafton.
– Hade Johanna Rosengren kontakt med släktingar som rest till Amerika tidigare eftersom även hon hamnade i Boston. Vi har ju släktingar på mors sida som också hamnade i Boston. Har vi kanske ett kluster av “the Rosengrens over there”?

(PS! Missa inte heller länkarna som finns i själva dokumentet och notera att detta är ett levande dokument som uppdateras när nya uppgifter kommer fram)

Klicka här för att se dokumentet som beskriver alla ättlingar (nästan)

Dokumentet uppdaterades 2019-05-21 (Anders (Rosengren) Sjölin)