Farfars Farfars Farfars Fars historia – han hette Per Svensson (1727 – ?)

Första delen är nu klar när det gäller min forskning om min Farfars Farfars Farfars Far. Antavlan börjar år 1727, året då Isaac Newton, tyngdlagens upptäckare, dör i London 84 år gammal, just detta år föds PER Svensson som är min Farfars Farfars Farfars Far i Västra Strö som ligger vid Trollenäs i Skåne. En […]

Mormors mormors mormors mor – Anna Håkansdotter (1720-1791), del 2

Jag har tidigare försökt redogöra för hennes ättlingar på ett så tydligt sätt som möjligt men informationen har svällt så mycket att jag nu har det samlat i ett dokument istället. Totalt berättar jag nu om 108 stycken ättlingar till Mormors mormors mormors mor – Anna Håkansdotter (1720-1791) Dokumentet kan man se genom att klicka […]

Min mormors mormors mormors mor – Anna Håkansdotter (1720-1791)

Anna Håkansdotter (1720 – 1791) Min Mormors mormors mormors mor Historien börjar 1720, samma år som Baron von Munchausen och Lovisa Ulrika av Preussen (senare drottning av Sverige) föds. Detta var även året då Sverige slöt fred med Preussen. Fred slöts mellan Sverige och Danmark och svenskarna besegrar ryssarna i sjöslaget i Ledsund och Loka […]

Förord till släktforskningen

FÖRORD att ha i åtanke vid fortsatt läsning! I det svenska bondesamhället under 1700- och 1800-talet talade man inte så mycket om familjen utan om “folket på gården”. Till gårdsfolket hörde bondens familj, kanske några släktingar och dessutom tjänstefolket: drängar och pigor. Drängarna och pigorna kunde vara barn, ungdomar som arbetade tills de fick en […]