Mormors mormors mormors mor – Anna Håkansdotter (1720-1791), del 2

Jag har tidigare försökt redogöra för hennes ättlingar på ett så tydligt sätt som möjligt men informationen har svällt så mycket att jag nu har det samlat i ett dokument istället. Totalt berättar jag nu om 108 stycken ättlingar till Mormors mormors mormors mor – Anna Håkansdotter (1720-1791)

Förord till släktforskningen

Att ha i åtanke vid fortsatt läsning! I det svenska bondesamhället under 1700- och 1800-talet talade man inte så mycket om familjen utan om “folket på gården”. Till gårdsfolket hörde bondens familj, kanske några släktingar och dessutom tjänstefolket: drängar och pigor. Drängarna och pigorna kunde vara barn, ungdomar som arbetade tills de fick en egen […]